U bevindt zich hier: Brieven en mailing Aanspreektitel  
 BRIEVEN & MAILING
Zakenbrief
Persoonlijke Brief
Email
Sollicitatie
Curiculum vitae

Aanspreektitel
 

In Duitsland is men algemeen zeer conformistisch ingesteld. Men hecht aldus aan traditionele wijzen van uitdrukking, wat expliciet voorkomt in het richten van een brief aan iemand. De aanspreektitel van een brief (steeds in de nominatief) is nauw verbonden met de opgave van de naam der geadresseerde in het adres van deze. Onderstaande tabel geeft meer informatie rond geadresseerden met een titel. De geadresseerde wordt in het adres weergegeven in de accusatief, tenzij het om diplomatiek verkeer gaat of om een schrijven aan katholiek kerkelijke hoogwaardigheidsbekleders (dan gebruikt men de datief).

Na de aanspreektitel volgt ofwel een uitroepteken ofwel een komma, naar eigen voorkeur. Indien een uitroepteken volgt, begint de eerste lijn van de tekst met een hoofdletter. Bij gebruik van een komma begint de eerste lijn van de tekst niet met een hoofdletter. Voorbeelden:

Sehr geehrte Damen!
Uns tut es leid...

Sehr geehrter Herr Direktor,
es ist mir klar, dass...

Indien in het adres van de geadresseerde naam em betiteling vermeld zijn, herhaalt men de naam meestal niet in de aanspreekformule, aldus enkel de titel van de persoon. Voorbeeld:

Adres: Herrn Bundespräsident der Bundesrepublik Deutschland
Horst Köhler
Straße, Nr.
Stadt


Aanspreektitel: Sehr geehrter Herr Bundespräsident,

Een adjectief in de aanspreektitel mag niet op meerdere personen slagen, indien de naamval aangepast dient te worden aan het enkelvoud, meervoud of geslacht der personen. In dat geval herhaalt men de aanspreekformule per persoon. Het is niet hoffelijk om twee geslachten in één adjectief te verzamelen zoals in "Sehr geehrte(r),". Voorbeelden van een juist gebruik van eventuele adjectieven (herinner dat een aanspreektitel steeds in de nominatief staat):

Sehr geehrte Frau Müller, sehr geehrter Herr Müller!
Liebe Erika, lieber Peter!
Liebe Tante, liebe Cousinen!
Mein lieber Vater, meine liebe Mutter, meine liebe Geschwister!

 

Hieronder volgt een tabel met banden tussen de naam der geadresseerden en de aanspreektitel van personen met een zekere functie, volgens de raadgevingen van taalboeken DUDEN. Een naam wordt in deze tabel weergegeven door XY (X = voornaam en Y = familienaam).

 

Voorbeelden aanspreekformule voor personen met een titel

 

Adressering Aanspreektitel
Frau [akad.Grad] XY
Titel
Sehr geehrte Frau + Titel
An den Abgeordneten des Bundestages
Herrn XY
Sehr geehrter Herr Bundestagsabgeordneter,
(Seiner Gnaden dem Hochwürdigsten)
Herrn Abt von...
XY
Euer Gnaden,
Wohlehrwürdige Frau Äbtissin
XY
Wohlehrwürdige Frau Äbtissin,
Frau Architektin
XY
Sehr geehrte Frau,
Herrn Dr. med. XY
Facharzt für...
Sehr geehrter Heer Dr. Y,
Herrn Baron von Y Sehr geehrter Baron von Y,
(Seiner Exzellenz dem Hochwürdigsten)
Herrn Bishof XY (kath.)
Euer Exzellenz,
Herrn Landesbishof XY (evang.) Sehr geehrter Herr Landesbischof,
Frau XY
Botschafterin von...
Sehr geehrte Frau Botschafterin,
Herrn XY
Bürgermeister der Stadt...
Sehr geehrter Herr Bürgermeister,
Frau Dipl.-Ing. XY Sehr geehrte Frau Y,
Herrn Direktor
XY
Sehr geehrter Herr Direktor,
H.H.P. (=Hochwürdigsten Herrn Pater) XY Sehr geehrter Pater Y,
H.H. Pfarrer XY Sehr geehrter Herr Pfarrer,
Frau Professorin XY Sehr geehrte Frau Professorin,
Herrn Rechtsanwalt XY Sehr geehrter Herr Y,

 

 

 

Verantwoordelijkheid: Sebastian Norbert Hope, Niedersachsen, Deutschland (zie contact).