U bevindt zich hier: Spelling Leestekens Aanvullingsteken  
 LEESTEKENS
Aanhalingstekens ("")
Aanvullingsteken (-)
Apostrof (')
Beletselteken (...)
Dubbelpunt (:)
Gedachtestreep (-)
Haakje (())
Komma (,)
Koppelteken (-)
Punt (.)
Puntkomma (;)
Schuine streep (/)
Uitroepteken (!)
Vraagteken (?)
 SPELLING
Eszet of dubbele s
Hoofdletter
Samenstellingen
Leestekens
Woordscheiding
Telefoonalfabet

AANVULLINGSTEKEN
 

Het aanvullingsteken (der Ergänzungsstrich) wordt in het Nederlands beschouwd als een van de mogelijke toepassingen van het koppelteken, niet echter in het Duits. Het teken wijst op weglatingen van gelijke bestanddelen in opsommingen van samenstellingen of afleidingen. Het nodigt aldus uit om die weglating aan te vullen. De toepassing ervan kan afwijken van deze in het Nederlands.

 

 

1. Zowel het eerste als het laatste gemeenschappelijke bestanddeel van een opsomming van samenstellingen of een meerwoordige samenstellingen of afleidingen kan door het aanvullingsteken vervangen worden op voorwaarde dat dit gemeenschappelijke bestanddeel in een van de woorden uit de opsomming behouden blijft. Indien het eerste bestanddeel gemeenschappelijk is, blijft dit deel in het laatste woord of de laatste woordengroep der opsomming behouden. Indien het laatste bestanddeel gemeenschappelijk is, blijft dit deel in het eerste woord of de eerste woordengroep der opsomming behouden. Voorbeelden:

Haupt- und Nebeneingang
Eisenbahn-, Straßen-, Luft- und Schiffsverkehr
vitamin- und eiweißhaltig, saft- und kraftlos, ein- und ausladen
Natur- und synthetische Gewebe (= Naturgewebe und synthetische Gewebe)
fertig- und zuwege bringen (= fertigbringen und zuwege bringen
Verkehrslenkung und -überwachung
Mozart-Symphonien und -Sonaten (= Mozart-Symphonien und Mozart-Sonaten)
heranführen oder -schleppen
bergauf und -ab

 

2. Het weglaten van het eerste en het laatste gemeenschappelijke bestanddeel kan tegelijk gebeuren! Daarbij moet het laatste woord of de laatste woordengroep uit de opsomming het eerste gemeenschappelijke bestanddeel bevatten, en moet het eerste woord of de eerste woordengroep uit de opsomming het laatste bestanddeel bevatten. Voorbeelden:

Textilgroß- und -einzelhandel (= Textilgroßhandel und Textileinzelhandel)
Eisenbahnunter- und -überführungen (= Eisenbahnunterführungen und Eisenbahnüberführungen)
Werkzeugmaschinen-Import- und -Exportgeschäfte (= Werkzeugmaschinen-Importgeschäfte und Werkzeugmaschinen-Exportgeschäfte

 

 

 

 

Alle gegevens baseren zich op het Duits spellingsbesluit van maart 2006, in voege getreden in augustus 2006. Verantwoordelijkheid voor layout: Sebastian Norbert Hope, Niedersachsen, Deutschland (zie contact).