U bevindt zich hier: Spelling Leestekens Apostrof  
 LEESTEKENS
Aanhalingstekens ("")
Aanvullingsteken (-)
Apostrof (')
Beletselteken (...)
Dubbelpunt (:)
Gedachtestreep (-)
Haakje (())
Komma (,)
Koppelteken (-)
Punt (.)
Puntkomma (;)
Schuine streep (/)
Uitroepteken (!)
Vraagteken (?)
 SPELLING
Eszet of dubbele s
Hoofdletter
Samenstellingen
Leestekens
Woordscheiding
Telefoonalfabet

APOSTROF
 

De apostrof (der Apostroph), ook weglatingsteken of afkappingsteken genoemd, is een leesteken om aan te duiden, dat een of meerdere letters uit een woord weggelaten zijn. In sommige gevallen is de apostrof in het Duits verplicht, in andere gevallen kan - moet echter niet - de apostrof gebruikt worden.

 

 

Verplicht gebruik van de apostrof

1. Plaats- en eigennamen die eindigen op een s-klank (-s, -ss, -ß, -tz, -z, -x, -ce) verliezen de "-s"-uitgang in de genitief enkelvoud. In de plaats ervan zet men een apostrof. Dit is ook zo, indien bij de uitspraak van het woord die s-klank op het einde van de plaats- of eigennaam niet uitgesproken wordt. Deze regel vervalt echter (steeds zonder dat de genitiefuitgang "-s" toegevoegd wordt) indien aan de plaats- of eigennaam een lidwoord of een voornaamwoord voorafgaat. Voorbeelden:

Aristoteles’ Schriften
Felix’ Vorschlag
Heinz’ Geburtstag
Alice’ neue Wohnung
Cannes’ Filmfestspiele
Boulez’ bedeutender Beitrag

Maar:

die Schriften des Aristoteles
die Schwester des Carlos
der Geburtstag unseres kleinen Heinz

Ter verduidelijking: substantieven (geen plaats- of eigennamen) met sterke verbuiging (genitief enkelvoud met uitgang "-s") behouden (meestal... zie lijst der subatantieven) steeds die uitgang, aangevuld net een "-e-". Voorbeelden:

des Ablasses
des Gedächtnisses
des Spaßes

 

2. De apostrof is ook verplicht indien woorden, waaruit om een of andere reden (bv: poetische redenen) letters weggelaten worden, zonder dat leesteken moeilijk leesbaar zouden zijn of foutief verstaan zou kunnen worden. Voorbeeld:

In wen’gen Augenblicken …
’s ist schade um ihn.
Das Wasser rauscht’, das Wasser schwoll.
(hier is de verleden tijd "rauschte" bedoeld)

 

3. De apostrof is ook verplicht wanneer men plaatsnamen afkort door weglating van delen der naam. Voorbeelden:

D’dorf (= Düsseldorf)
M’gladbach (= Mönchengladbach)
Ku’damm (= Kurfürstendamm)

 

 

 

Facultatief gebruik van de apostrof

1. Men mag - moet echter niet - een apostrof gebruiken bij woorden die eigenlijk enkel in de gesproken taal afgekort worden en waarvan men een schriftelijke weerslag wil maken. Het gebruik van een apostrof is daarbij echter wenselijk. Voorbeelden:

der Käpt’n
mit’m Fahrrad
Das is 'n Bank!
Das war ’n Bombenerfolg!
Bitte, nehmen S’ doch Platz!

 

2. Soms gebruikt men de apostrof om een personennaam duidelijk te laten uitkomen tegenover die naam in de genitief. Dat moet uiteraard niet. Voorbeelden:

Carlo’s Taverne (Carlos Taverne)
Einstein’sche Relativitätstheorie (Einsteinsche Relativitätstheorie)

 

 

 

 

Alle gegevens baseren zich op het Duits spellingsbesluit van maart 2006, in voege getreden in augustus 2006. Verantwoordelijkheid voor layout: Sebastian Norbert Hope, Niedersachsen, Deutschland (zie contact).