U bevindt zich hier: Spelling Leestekens Beletselteken  
 LEESTEKENS
Aanhalingstekens ("")
Aanvullingsteken (-)
Apostrof (')
Beletselteken (...)
Dubbelpunt (:)
Gedachtestreep (-)
Haakje (())
Komma (,)
Koppelteken (-)
Punt (.)
Puntkomma (;)
Schuine streep (/)
Uitroepteken (!)
Vraagteken (?)
 SPELLING
Eszet of dubbele s
Hoofdletter
Samenstellingen
Leestekens
Woordscheiding
Telefoonalfabet
 

BELETSELTEKEN
 

Het beletselteken (die Auslassungspunkte) dat ook doorlooppuntjes, drie puntjes of ellips genoemd wordt, wijst erop dat een deel van de tekst is weggelaten. Het gunt de lezer de mogelijkheid om de rest van de zin of zelfs een gedeelte van de tekst zelf te raden of zich in te beelden.

 

 

Het beletselteken kan overal in een zin voorkomen. Staat het echter aan het einde van de zin, dan wordt een afsluitend punt niet gezet, wel eventueel een uitroep- of vraagteken. Voorbeelden van het beletselteken:

Du bist ein ...!
Scher dich zu ...!
"... ihm nicht weitersagen", hörte er ihn gerade noch sagen.
Ich habe die Nase voll und ...
Viele Märchen beginnen mit den Worten: "Es war einmal ..."
In einem Buch heißt es: "Die ... übungen ... liefern ... Material ..."

 

 

 

 

Alle gegevens baseren zich op het Duits spellingsbesluit van maart 2006, in voege getreden in augustus 2006. Verantwoordelijkheid voor layout: Sebastian Norbert Hope, Niedersachsen, Deutschland (zie contact).