U bevindt zich hier: Spelling Leestekens Puntkomma  
 LEESTEKENS
Aanhalingstekens ("")
Aanvullingsteken (-)
Apostrof (')
Beletselteken (...)
Dubbelpunt (:)
Gedachtestreep (-)
Haakje (())
Komma (,)
Koppelteken (-)
Punt (.)
Puntkomma (;)
Schuine streep (/)
Uitroepteken (!)
Vraagteken (?)
 SPELLING
Eszet of dubbele s
Hoofdletter
Samenstellingen
Leestekens
Woordscheiding
Telefoonalfabet

PUNTKOMMA
 

Met een puntkomma (das Semikolon) kan men gelijkrangige deelzinnen of woordgroepen van elkaar scheiden, waarbij een langere pauze aangehouden wordt dan bij het gebruik van een komma, en toch een kortere dan bij het gebruik van een punt.

 

 

1. Hoofdzinnen kan men van elkaar scheiden door een puntkomma, om aan te geven dat er een kortere pauze ingelast wordt tussen deze hoofdzinnen dan wel met een punt. Voorbeelden:

Im Hausflur war es still; ich drückte erwartungsvoll auf die Klingel.
Die Angelegenheit ist erledigt; darum wollen wir nicht länger streiten.

 

 

2. Een puntkomma kan ook gebruikt worden in de plaats van een komma om gelijkrangige woordgroepen van gelijke struktuur in opsommingen weer te geven. Daarbij wordt een langere pauze tussen het lezen van de elementen der opsomming ingelast dan met een komma. Voorbeeld:

Unser Proviant bestand aus gedörrtem Fleisch, Speck und Rauchschinken; Ei- und Milchpulver; Reis, Nudeln und Grieß.

 

 

 

 

Alle gegevens baseren zich op het Duits spellingsbesluit van maart 2006, in voege getreden in augustus 2006. Verantwoordelijkheid voor layout: Sebastian Norbert Hope, Niedersachsen, Deutschland (zie contact).