U bevindt zich hier: Spelling Leestekens Uitroepteken  
 LEESTEKENS
Aanhalingstekens ("")
Aanvullingsteken (-)
Apostrof (')
Beletselteken (...)
Dubbelpunt (:)
Gedachtestreep (-)
Haakje (())
Komma (,)
Koppelteken (-)
Punt (.)
Puntkomma (;)
Schuine streep (/)
Uitroepteken (!)
Vraagteken (?)
 SPELLING
Eszet of dubbele s
Hoofdletter
Samenstellingen
Leestekens
Woordscheiding
Telefoonalfabet

UITROEPTEKEN
 

Door een zin af te sluiten met een uitroepteken (das Ausrufezeichen) legt men een bijzondere nadruk op die zin zoals een wens, een groet, een uitroep of een eis.

 

 

1. Indien een uitroep, groet, wens of eis uit meerdere delen bestaat, dan zet men slechts een uitroepteken na het laatste deel. De overige delen worden door een komma gescheiden. Voorbeelden:

Das ist ja großartig, welch ein Glück!
Au, das tut weh!
Schrei aus, halt dann deine Klappe!

 

 

2. Na titels zet men normalerwijze geen leesteken ter afsluiting. Dit kan echter toch met een uitroepteken om op de titel een speciale nadruk te leggen. Voorbeelden:

Kämpft für den Frieden!
Chance für eine diplomatische Lösung!

 

 

3. Na de aanspreektitel in brieven en emails volgt ofwel een komma, ofwel een uitroepteken. Dat heeft gevolgen... indien na de aanspreektitel een komma staat, wordt de eerste zin van de tekst met een kleine letter begonnen. Volgt echter een uitroepteken, dan begint de eerste zin van de tekst met een hoofdletter. Voorbeelden:

Sehr geehrte Damen!
Uns tut es leid...

Sehr geehrter Herr Direktor,
es ist mir klar, dass...

 

 

4. Na een verzoek of een uitnodiging tot iets waaraan men geen nadrukkelijk karakter wil geven, volgt een punt, geen uitroepteken. Voorbeelden:

Rufen Sie bitte später noch einmal an.
Nehmen Sie doch Platz.

 

 

 

 

Alle gegevens baseren zich op het Duits spellingsbesluit van maart 2006, in voege getreden in augustus 2006. Verantwoordelijkheid voor layout: Sebastian Norbert Hope, Niedersachsen, Deutschland (zie contact).