U bevindt zich hier: Spelling Leestekens Vraagteken  
 LEESTEKENS
Aanhalingstekens ("")
Aanvullingsteken (-)
Apostrof (')
Beletselteken (...)
Dubbelpunt (:)
Gedachtestreep (-)
Haakje (())
Komma (,)
Koppelteken (-)
Punt (.)
Puntkomma (;)
Schuine streep (/)
Uitroepteken (!)
Vraagteken (?)
 SPELLING
Eszet of dubbele s
Hoofdletter
Samenstellingen
Leestekens
Woordscheiding
Telefoonalfabet
   
 

VRAAGTEKEN
 

Door een zin af te sluiten met een vraagteken (das Fragezeichen) geef men de zin een vragend karakter.

 

 

1. Indien een vraag uit meerdere delen bestaat, dan zet men slechts een vraagteken na het laatste deel. De overige delen worden door een komma gescheiden. Voorbeelden:

Ist das nicht großartig, ist das nicht ein Glück?
Warum, weshalb, weswegen?

 

 

2. Na titels zet men normalerwijze geen leesteken ter afsluiting. Dit kan echter toch met een vraagteken om op de titel een vragend karakter te geven. Voorbeelden:

Chance für eine diplomatische Lösung?
Quo vadis?

 

 

 

 

 

Alle gegevens baseren zich op het Duits spellingsbesluit van maart 2006, in voege getreden in augustus 2006. Verantwoordelijkheid voor layout: Sebastian Norbert Hope, Niedersachsen, Deutschland (zie contact).