U bevindt zich hier: Spraakkunst Adjectief Verbuiging  
 ADJECTIEF
Verbuiging
Trappen vergelijking
Valentie
 SPRAAKKUNST
Werkwoorden
Substantief
Adjectief
Voornaamwoorden
Voorzetsels
Bijwoorden
Voegwoorden

VOORNAAMW. ADJECTIEVEN EN TELWOORDEN
 

Voornaamwoordelijke adjectieven, vaak onbepaalde telwoorden, veroorzaken tal van problemen bij de verbuiging van een daaropvolgende adjectief.

Algemeen geldt:
Als ze zich als adjectief gedragen, dan wordt het daaropvolgende adjectief parallel verbogen.
Als ze zich als een voornaamwoord gedragen, dan wordt het daaropvolgende adjectief zwak verbogen.

De moeilijkheid is echter, dat u een goede Duitse neus moet hebben om te weten, wanneer ze zich als adjectief of als voornaamwoord gedragen.


Lijst van betrokken woorden

all

andere

beide

einige

etliche

etwaig

folgende

manch

mehrere

solch

verschieden

viel

welch

wenig

zahllos

zahlreich

 

Alle gegevens baseren zich op uitgaven van Duden en Bertelsmann. Verantwoordelijkheid voor layout: Sebastian Norbert Hope, Niedersachsen, Deutschland (zie contact).