U bevindt zich hier: Spraakkunst  
 SPRAAKKUNST
Werkwoorden
Substantief
Adjectief
Voornaamwoorden
Voorzetsels
Bijwoorden
Voegwoorden

BELEEFDHEIDSVORMEN

Vertrouwelijkheidsvorm

De vertrouwelijkheidsvormen zijn:

Persoonlijk:
du, deiner, dir, dich
ihr, euer, euch, euch

Bezittelijk:
dein
euer


Reflectief:
-, deiner, dir, dich
-, euer, euch, euch


Hoofdletter:

Geen hoofdletter,
maar in brieven mag een hoofdletter gebruikt worden.


Gebruik:

- in familiaal verband
- onder kinderen en jongeren
- van volwassenen naar kinderen en jongeren toe
- tussen vrienden en bekenden na afspraak
- meestal in linkse politieke middens
- aanspreeksvorm naar een hoger wezen (god) toe
- in doodsberichten en kerkhoftoespraken
- in fabels, sprookjes
- in kerkelijke preken (steeds in meervoudsvorm)

Beleefdheidsvorm

De beleefdheidssvormen zijn zowel in enkel- als in meervoudsvorm:

Persoonlijk:
Sie, Ihrer, Ihnen, Sie

Bezittelijk:
Ihr

Reflectief:
-, ihrer, sich, sich


Hoofdletter:

Steeds hoofdletter,
maar het reflexief voornaamwoord wordt klein geschreven.


Gebruik:

- van kinderen en jongeren naar volwassenen toe
- tussen vrienden en bekenden zonder speciale afspraak
- in handelszaken
- naar onbekenden toe
- meestal in rechtse politieke middensSpeciale vorm "wir"

Men gebruikt de eerste persoon meervoud in plaats van de tweede persoon meervoud:

Bij de imperatief indien de sprekende persoon zichzelf meetelt in de aanspraak.
Voorbeeld. "Wir sollen zu diesem Thema mal zusammenkommen."

Bij de imperatief naar kinderen toe (facultatief).
Voorbeeld: "Und jetzt gehen wir ins Bett."

Bij medische onderzoeken (facultatief).
Voorbeeld. "Nun, wie geht es uns denn heute?" 

 

 

Verantwoordelijkheid: Sebastian Norbert Hope, Niedersachsen, Deutschland (zie contact).